Påmeldingsskjema Hamar 17. juni 2006

Fyll ut og gå til bunnen av skjema.
Klikk på "registrer" og din påmelding sendes automatisk til Dragebåtfestivalen.

Deltakerpakken er kr. 6.000,- eks. mva pr. 9-mannslag.
 
(både for mixlag og damelag)

(Det er ingen krav om at mix-lagene må ha et visst antall damer som padler.)

Deltakerpakken inneholder:

Startkontingent for ett lag (deltakelse i opptoget og padling i dragebåter), samt

Gratis konsert i serveringstelt om kvelden. Mulighet for kjøp/bestilling av mat og drikkevarer.

De første som melder seg på har mulighet for å få en utfordrerannonse i Hamar Arbeiderbald.

Alle påmeldte lag vil bli nevt i vårt annonseprogram.
Det gis rabatt ved flere lag fra samme firma/forening. (20% på lag nr.2)

Startkontingenten faktureres tidligst mars 2006, etter det, ved påmelding.
Når beløpet er betalt er deltakelsen bekreftet.
Ved avmelding senest seks uker før festivalstart refunderes hele startkontingenten.
Ved avmelding senere enn seks uker før festivalstart refunderes ikke startkontingenten, og dersom ikke starkontingenten allerede er innbetalt, skal denne betales.

I startkontingenten er det inkludert dragebåt med årer/tromme/styrmann/padlevester og all premiering/diplomer/medaljer.

Arrangøren har intet ansvar for deltakernes eventuelle tap av eiendeler under festivalen eller det lagene tar med seg i opptoget og de skader dette kan påføre deltakere og tilskuere eller andre ting i omgivelsene.

Firma/Forening:                   Bransje:
        
Postadresse:                       Postnr.:    Poststed:
          
Kontaktperson 1                  E-mail:                                            
           
Telefon:    Telefaks:   Mobil:
       
Kontaktperson 2                  E-mail:                                            
           


9-manns lag
Antall Mix-lag:      Hva skal lagene hete?
Vi ønsker at lagene skal starte i samme innledende heat

Antall Dame-lag:   Hva skal lagene hete?
Vi ønsker at lagene skal starte i samme innledende heatVi ønsker å utfordre andre til deltakelse !
Skriv inn Firmanavn, Kontaktperson, og telefonnummer.

Annen Info:


                


Copyright © 2000, Øynes Data.  All rights reserved.
Revidert: februar 16, 2006.