Påmeldingsskjema Drammen 26.august 2016

Fyll ut og gå til bunnen av skjema.
Klikk på "registrer" og din påmelding sendes automatisk til Dragebåtfestivalen.

tilbake til hovedsiden Drammen

Startkontingenten er kr. 6.900,- eks. mva for inntil to lag, deretter kr. 3.450,- eks. mva pr. lag.

Startkontingenten faktureres tidligst mai 2016, etter det, ved påmelding.
Deltakerantallet er begrenset.

Når beløpet er betalt er deltakelsen bekreftet.
Ved avmelding senest seks uker før festivalstart refunderes hele startkontingenten.
Ved avmelding senere enn seks uker før festivalstart refunderes ikke startkontingenten, og dersom ikke starkontingenten allerede er innbetalt, skal denne betales.

I startkontingenten er det inkludert dragebåt med årer/tromme/styrmann/padlevester og all premiering/diplomer/medaljer.

Arrangøren har intet ansvar for deltakernes eventuelle tap av eiendeler under festivalen eller det lagene tar med seg i opptoget og de skader dette kan påføre deltakere og tilskuere eller andre ting i omgivelsene.

Firma/Forening:                   Bransje:
        
Postadresse:                       Postnr.:    Poststed:
          
Kontaktperson 1                  E-mail:                                            
           
Telefon:    Telefaks:   Mobil:
       
Kontaktperson 2                  E-mail:                                            
           


Antall Mix-lag:      Hva skal lagene hete?
Vi ønsker at lagene skal starte i samme innledende heat

Antall Dame-lag:   Hva skal lagene hete?
Vi ønsker at lagene skal starte i samme innledende heat


Vi ønsker å utfordre andre til deltakelse !
Skriv inn Firmanavn, Kontaktperson, og telefonnummer.

Annen Info:


                


Copyright © 2000, Øynes Data.  All rights reserved.
Revidert: april 16, 2016.