Resultatliste Dragebåtfestivalen Hamar 17. juni 2006
Tilbake til hovedsiden Hamar
BEST IN SHOW
plassering
1 Kraftkara (Eidsiva Energi)
2 The Dragboat Queens (Oss i Mellom)
3 Superpurka (Norsvin)
Profileringspriser (ingen rangering)
Sædekspressen (Geno)
DnB NOR BankiBåt
Noraudit
Miljødragene (Hias)
Vernepliktsverket 
Kostymepriser (ingen rangering)
Dokument Fantasy (Dokumentsenteret)
Hipp(i)e Klukstuen (Klukstuen Omsorgssenter)
Allianse Driftsenter Øst
Team Ankern (Hamar svømmehall, Ankerskogen)
Showpriser (ingen rangering)
Ringsaker Brannvesen
The queen of Finsal (Finsalsenteret)
Sentrum's Expressen (HBO Sentrum)
GRAND FINALE båt bane  TID
plassering farge nr.
1 Sanderud Dosetten sort 3 1.03.78
2 Kraftkara (Eidsiva Energi) hvit 2 1.05.68
3 Vernepliktsverket 1 blå 4 1.05.99
4 Miljødragene (Hias) rød 1 1.06.26
5 Allianse Driftsenter Øst gul 5 1.08.49
6 Ringsaker Brannvesen grønn 6 1.08.61
GRAND DAME FINALE båt bane  TID
plassering farge nr.
1 Vernepliktsverket  2, dame grønn 2 1.19.04
2 The queen of Finsal (Finsalsenteret), dame blå 1 1.26.15
SEMIFINALER
plassering FIRMA/FORENING båt bane  semi TID
farge nr. nr.
1 Sanderud Dosetten hvit 2 1 1.04.04
2 Vernepliktsverket 1 gul 5 1 1.04.67
3 Kraftkara (Eidsiva Energi) sort 3 1 1.06.58
4 Ringsaker Brannvesen rød 1 1 1.07.41
5 Miljødragene (Hias) sort 3 2 1.07.88
6 Allianse Driftsenter Øst gul 5 2 1.08.10
7 Sædekspressen (Geno) blå 4 2 1.08.34
8 Team HRR (Hedmark Renovasjon & Resirkulering) blå 4 1 1.08.45
9 Hamar Arbeiderblad 1 rød 1 2 1.08.61
10 Cancer piratus- ug Hedmark (DNK) hvit 2 2 1.09.01
11 Jernet (Furnes-Hamjern SCC) grønn 6 1 1.11.91
12 Team Ankern (Hamar svømmehall, Ankerskogen) grønn 6 2 1.12.29
INNLEDENDE HEAT
plassering FIRMA/FORENING båt bane  heat TID
farge nr. nr.
1 Vernepliktsverket 1 grønn 3 6 1.05.99
2 Sanderud Dosetten gul 2 6 1.06.35
3 Kraftkara (Eidsiva Energi) grønn 3 2 1.07.20
4 Team HRR (Hedmark Renovasjon & Resirkulering) sort 3 5 1.07.27
5 Jernet (Furnes-Hamjern SCC) hvit 2 5 1.07.48
6 Ringsaker Brannvesen blå 1 6 1.07.94
7 Hamar Arbeiderblad 1 rød 1 1 1.08.33
8 Sædekspressen (Geno) hvit 2 7 1.09.21
9 Cancer piratus- ug Hedmark (DNK) rød 1 3 1.09.28
10 Allianse Driftsenter Øst hvit 2 3 1.09.65
11 Team Ankern (Hamar svømmehall, Ankerskogen) hvit 2 9 1.09.66
12 Miljødragene (Hias) sort 3 3 1.09.78
13 Bama rød 1 9 1.09.91
14 DnB NOR BankiBåt blå 1 2 1.09.98
15 Noraudit gul 2 2 1.10.65
16 Dokument Fantasy (Dokumentsenteret) rød 1 5 1.11.08
17 Hamar Arbeiderblad 2 sort 3 9 1.12.59
18 TVInnlandet hvit 2 1 1.13.06
19 Superpurka (Norsvin) rød 1 7 1.14.34
20 Gilde sort 3 7 1.14.65
21 Sentrum's Expressen (HBO Sentrum) grønn 3 8 1.18.02
22 Vernepliktsverket  2, dame blå 1 4 1.18.19
23 Adecco sort 3 1 1.18.37
24 Hipp(i)e Klukstuen (Klukstuen Omsorgssenter) gul 2 8 1.22.68
25 The queen of Finsal (Finsalsenteret), dame blå 1 8 1.29.66
26 The Dragboat Queens (Oss i Mellom), dame gul 2 4 2.20.88
27 NordicBet, dame grønn 3 4 ITS
             
Resultatliste Dragebåtfestivalen Hamar 19. juni 2004
BEST IN SHOW
plassering
1 Ringsaker Brannvesen
2 Ville Vest Good Old - Gammel Nok (Presteruds.)
3 Rio del Klukstuen (Klukstuen omsorgssenter)
Profileringspriser (ingen rangering)
Papirflytterne (Hedmark fylkeskommune)
Rånerne (Norsvin)
Posten Logistikk
Kostymepriser (ingen rangering)
Bjelleklang (Hamar kommune)
Showpriser (ingen rangering)
På dypt vann (Vernepliktsverket)
Parkgården Dragons (distr. Sentrum)
De 13 Dragider (distr.Vang Finsalsenteret)
GRAND FINALE 7-manns lag bransje båt bane  TID
plassering farge nr.
1 BraViVant (Bravida Norge) IT/Data/Telekomm. grønn 6 1.11.63
2 Hamar Arbeiderblad Media sort 3 1.12.09
3 Rånerne (Norsvin) Forskning/Landbruk blå 4 1.12.32
4 Team Bluescreen (Merkurdata/Ementor) IT/Data/Telekomm. hvit 2 1.12.41
5 TeleData Øst Hamar IT/Data/Telekomm. gul 5 1.12.85
6 Åsgårdsreien (Hedmark fylkeskommune) Offentlig etat rød 1 1.16.28
GRAND FINALE 13-manns lag bransje båt bane  TID
plassering farge nr.
1 På dypt vann (Vernepliktsverket) Forsvaret gul 5 1.03.43
2 Ringsaker Brannvesen Brannvesen blå 4 1.03.98
3 Sanderud Dosetten (Sanderud sykehus) Helse og omsorg sort 3 1.04.37
4 Dokumentdragene (Dokumentsenteret) Kontor og data grønn 6 1.04.68
5 Norsk Tipping Aliens Underholdning rød 1 1.05.16
6 Hedalm Anebyhus Bygg og anlegg hvit 2 1.06.32
GRAND DAME FINALE 7-mannslag bransje båt bane  TID
plassering farge nr.
1 Vannliljene (Vernepliktsverket), dame Forsvaret grønn 1.26.17
2 Ville Vest Good Old - Gammel Nok (Presteruds.), dame Helse og omsorg gul 1.34.05
3 Parkgården Dragons (distr. Sentrum), dame Helse og omsorg blå 1.37.01
GRAND DAME FINALE 13-mannslag bransje båt bane  TID
plassering farge nr.
1 De 13 Dragider (distr.Vang Finsalsenteret), dame Helse og omsorg blå 1 1.19.86
SEMIFINALER 13-manns lag bransje båt bane  semi TID
plassering FIRMA/FORENING farge nr. nr.
1 Ringsaker Brannvesen Brannvesen sort 3 2 1.05.16
2 Hedalm Anebyhus Bygg og anlegg blå 4 2 1.05.73
3 På dypt vann (Vernepliktsverket) Forsvaret sort 3 1 1.06.36
4 Sanderud Dosetten (Sanderud sykehus) Helse og omsorg blå 4 1 1.06.77
5 Dokumentdragene (Dokumentsenteret) Kontor og data hvit 2 1 1.07.21
6 Norsk Tipping Aliens Underholdning gul 5 1 1.07.33
7 Jernet (Furnes-Hamjern) Metall industri gul 5 2 1.08.06
8 Bjelleklang (Hamar kommune) Kommune grønn 6 2 1.11.67
9 Posten Logistikk Post/distribusjon rød 1 1 1.12.34
10 The green jetsnake (Sparebanken Hedmark) Bank og finans grønn 6 1 1.15.49
11 Rio del Klukstuen (Klukstuen omsorgssenter) Helse og omsorg rød 1 2 1.23.30
12 De 13 Dragider (distr.Vang Finsalsenteret), dame Helse og omsorg hvit 2 2 1.23.53
INNLEDENDE HEAT 7-manns lag bransje båt bane  heat TID
plassering FIRMA/FORENING farge nr. nr.
1 Hamar Arbeiderblad Media rød 1 1 1.10.08
2 Team Bluescreen (Merkurdata/Ementor) IT/Data/Telekomm. sort 3 3 1.10.32
3 Rånerne (Norsvin) Forskning/Landbruk sort 3 1 1.11.28
4 BraViVant (Bravida Norge) IT/Data/Telekomm. hvit 2 3 1.14.32
5 TeleData Øst Hamar IT/Data/Telekomm. rød 1 3 1.15.40
6 Åsgårdsreien (Hedmark fylkeskommune) Offentlig etat hvit 2 1 1.16.60
7 Coop Grossist blå 1 2 1.20.49
8 Papirflytterne (Hedmark fylkeskommune) Offentlig etat grønn 3 2 1.22.55
9 Scandic Hamar Hotel gul 2 2 1.23.94
10 Vannliljene (Vernepliktsverket), dame Forsvaret grønn 3 4 1.26.17
11 Ville Vest Good Old - Gammel Nok (Presteruds.), dame Helse og omsorg gul 2 4 1.34.05
12 Parkgården Dragons (distr. Sentrum), dame Helse og omsorg blå 1 4 1.37.01
INNLEDENDE HEAT 13-manns lag bransje båt bane  heat TID
plassering FIRMA/FORENING farge nr. nr.
1 På dypt vann (Vernepliktsverket) Forsvaret hvit 2 4 1.03.35
2 Sanderud Dosetten (Sanderud sykehus) Helse og omsorg sort 3 2 1.05.36
3 Ringsaker Brannvesen Brannvesen rød 1 4 1.05.64
4 Hedalm Anebyhus Bygg og anlegg gul 2 3 1.07.72
5 Norsk Tipping Aliens Underholdning grønn 3 5 1.09.29
6 Posten Logistikk Post/distribusjon rød 1 2 1.10.50
7 Dokumentdragene (Dokumentsenteret) Kontor og data gul 2 5 1.13.01
8 Jernet (Furnes-Hamjern) Metall industri blå 1 5 1.13.47
9 The green jetsnake (Sparebanken Hedmark) Bank og finans hvit 2 2 1.13.71
10 Rio del Klukstuen (Klukstuen omsorgssenter) Helse og omsorg gul 2 1 1.16.27
11 Bjelleklang (Hamar kommune) Kommune grønn 3 3 1.18.86
12 De 13 Dragider (distr.Vang Finsalsenteret), dame Helse og omsorg blå 1 1 1.19.76
13 Hamar Arbeiderblad- publikumsbåt sort 4 5 1.21.29
14 Gilde, Hed-Opp Wienerteam Næringsmiddel blå 1 3 1.22.14
15 Hamarfestivalen Forening sort 3 4 1.22.15
             
Resultatliste Dragebåtfestivalen Hamar 22. juni 2003
BEST IN SHOW
plassering
1 VPV og VPV-jentene (Vernepliktsverket) Forsvar
2 Ringsaker Brannvesen Brannvesen
3 Mortens Dreamteam (Storhamar elektro) Elektro
GRAND FINALE bransje båt bane  TID
plassering farge nr.
1 Pirat&T (Piratene) IT/Data/Telekomm. grønn 6 1.04.19
2 B-vitaminene Sanderud (Sanderud sykehus) Helse og omsorg sort 3 1.04.60
3 Volvo Viking (Volmax) Bil gul 5 1.04.96
4 Hamar Politi Politi rød 1 1.05.50
5 Mortens Dreamteam (Storhamar elektro) Elektro blå 4 1.05.63
6 Jernet (Furnes Hamjern SCC, avd.Hamar) Metallindustri hvit 2 1.05.96
KOSTYMEPRISER (ingen rangering)
Tigerne fra Per og Pål (Brumunddal Vegservice) Bensinstasjon
Hamar Music Festival (Musikklosjen) Arrangør
H.I.B. (Hedmarken Brann- og feievesen) Brannvesen
Posten Logistikk Hamar Post/distribusjon
Vikingarna (Gjensidige NOR Forsikring) Bank/finans/forsikr.
TeleData Øst Hamar/Visma Services Hamar IT/Data/Telekomm.
Yaris (englene) Angels (PLO,distrikt sentrum) Helse og omsorg
Hamars Mekka (Klukstuen Omsorgssenter) Helse og omsorg
GRAND DAME FINALE bransje båt bane  TID
plassering farge nr.
1 Storhamar håndball, dame Idrettslag grønn 6 1.11.02
2 Ville vest (PLO, distrikt vest Presterudsenteret), dame Helse og omsorg gul 5 1.18.97
3 Yaris (englene) Angels (PLO,distrikt sentrum), dame Helse og omsorg blå 4 1.19.52
4 B-Ladies Sanderud (Sanderud sykehus), dame Helse og omsorg hvit 2 1.21.89
5 Ladies in Red (Adecco), dame Vikarbyrå rød 1 1.22.44
6 VPV jentene, dame Forsvar sort 3 1.22.93
GRAND BRANSJE FINALE - Helse og omsorg båt bane  TID
plassering farge nr.
1 B-vitaminene Sanderud (Sanderud sykehus) Helse og omsorg gul 2 1.06.31
2 Hamars Mekka (Klukstuen Omsorgssenter) Helse og omsorg blå 1 1.10.46
3 Yaris (englene) Angels (PLO,distrikt sentrum), dame Helse og omsorg grønn 3 1.13.28
SEMIFINALER bransje båt bane  semi TID
plassering FIRMA/FORENING farge nr. nr.
1 B-vitaminene Sanderud (Sanderud sykehus) Helse og omsorg hvit 2 2 1.04.73
2 Pirat&T (Piratene) IT/Data/Telekomm. sort 3 2 1.05.84
3 Mortens Dreamteam (Storhamar elektro) Elektro grønn 6 2 1.05.96
4 Jernet (Furnes Hamjern SCC, avd.Hamar) Metallindustri blå 4 2 1.06.11
5 Hamar Politi Politi blå 4 1 1.06.52
6 Volvo Viking (Volmax) Bil gul 5 2 1.06.91
7 VPV (Vernepliktsverket) Forsvar sort 3 1 1.07.03
8 Team HRR (Hedmark Renovasjon & Resirkulering) Vann/renovasjon grønn 6 1 1.07.51
9 Ringsaker Brannvesen Brannvesen gul 5 1 1.07.60
10 Vikingarna (Gjensidige NOR Forsikring) Bank/finans/forsikr. hvit 2 1 1.08.52
11 American Crew Frisør rød 1 1 1.09.15
12 Dokument (Dokumentsenteret Hamar) IT/Data/Telekomm. rød 1 2 1.32.18
INNLEDENDE HEAT bransje båt bane  heat TID
plassering FIRMA/FORENING farge nr. nr.
1 VPV (Vernepliktsverket) Forsvar grønn 3 7 1.06.46
2 Pirat&T (Piratene) IT/Data/Telekomm. hvit 2 6 1.06.55
3 Hamar Politi Politi sort 3 8 1.06.57
4 Ringsaker Brannvesen Brannvesen hvit 2 8 1.07.10
5 Vikingarna (Gjensidige NOR Forsikring) Bank/finans/forsikr. rød 1 12 1.07.69
6 Jernet (Furnes Hamjern SCC, avd.Hamar) Metallindustri hvit 2 5 1.07.98
7 American Crew Frisør gul 2 9 1.08.10
8 Team HRR (Hedmark Renovasjon & Resirkulering) Vann/renovasjon sort 3 5 1.08.51
9 B-vitaminene Sanderud (Sanderud sykehus) Helse og omsorg blå 1 4 1.08.54
10 Volvo Viking (Volmax) Bil rød 1 5 1.09.14
11 Dokument (Dokumentsenteret Hamar) IT/Data/Telekomm. rød 1 6 1.09.55
12 Mortens Dreamteam (Storhamar elektro) Elektro gul 2 11 1.10.52
13 Tigerne fra Per og Pål (Brumunddal Vegservice) Bensinstasjon blå 4 12 1.10.80
14 ProAct Christiania Consulting IT/Data/Telekomm. blå 1 7 1.11.56
15 TeleData Øst Hamar/Visma Services Hamar IT/Data/Telekomm. gul 2 7 1.11.96
16 Hamar kommune Kommune hvit 2 1 1.12.12
17 Murer'ne (Hamar flis og bad - Vallset mur og puss) Bygg og anlegg hvit 2 12 1.12.22
18 Scandic Hotel gul 2 2 1.12.53
19 Posten Logistikk Hamar Post/distribusjon sort 3 1 1.12.86
20 Spirit of HA (HA) Media sort 3 6 1.13.09
21 Gilde, Hed-Opp Wienerteam Næringsmiddel grønn 3 2 1.14.12
22 Solar Elektro blå 1 11 1.14.18
23 COOP-eratørene (COOP Hamar Personalforening) Næringsmiddel hvit 2 10 1.14.33
24 Hamar Music Festival (Musikklosjen) Arrangør grønn 3 9 1.14.54
25 Sirkus Torghjørnet Kjøpesenter sort 3 12 1.14.58
26 Storhamar håndball, dame Idrettslag grønn 3 11 1.14.84
27 Unge Krefter (Ungdomsgr. DNK Hedm./Oppl.) Forening blå 1 9 1.15.40
28 H.I.B. (Hedmarken Brann- og feievesen) Brannvesen rød 1 8 1.17.96
29 Hamars Mekka (Klukstuen Omsorgssenter) Helse og omsorg sort 3 3 1.19.16
30 Asko Grossist rød 1 10 1.19.31
31 Dead Line (HA) Media rød 1 1 1.20.22
32 Ladies in Red (Adecco), dame Vikarbyrå blå 1 2 1.22.09
33 VPV jentene, dame Forsvar rød 1 3 1.23.33
34 Yaris (englene) Angels (PLO,distrikt sentrum), dame Helse og omsorg gul 2 4 1.23.46
35 B-Ladies Sanderud (Sanderud sykehus), dame Helse og omsorg hvit 2 3 1.24.03
36 Ville vest (PLO, distrikt vest Presterudsenteret), dame Helse og omsorg grønn 3 4 1.30.86
37 Junior Chamber Hamar Forening sort 3 10 ITS
             
Resultatliste Dragebåtfestivalen Hamar 22.juni 2002
BEST IN SHOW
plassering
1 Maxi Storsenter Kjøpesenter
2 B-vitaminene fra Sanderud (S. sykehus) Helse og omsorg
3 Bravida Øst IKT
GRAND FINALE bransje båt bane  TID
plassering farge nr.
1 Hamar Politistasjon Politi rød 2 1.05.20
2 B-vitaminene fra Sanderud (S. sykehus) Helse og omsorg blå 4 1.05.56
3 AT&T Business Norge IKT sort 1 1.06.03
4 Jernet (Furnes-Hamjern SCC AS, avd. Hamjern) Metallindustri grønn 6 1.07.48
5 Team Bilxtra (Jahre Motor Hamar) Bil hvit 3 1.07.71
6 Gazellene (Gaz Treningssenter) Helse og fitness gul 5 1.09.01
KOSTYMEPRISER (ingen rangering)
Village People, covered by Torghjørnet Kjøpesenter
Einar's svarte får (Hamar Kommune) Kommune
Hedmark Renovasjon & Resirkulering  Vann/Renovasjon
Hias Gjenvinning Team Vann/Renovasjon
Bautas Bygg og anlegg
Hedalm Bolig-dragen Bygg og anlegg
Norsk Tipping 2 Spill og underhold.
Posten Logistikk Hamar Post/distribusjon
GRAND DAME FINALE bransje båt bane  TID
plassering farge nr.
1 Maxi Storsenter Kjøpesenter walkover
2 Klukstuen Helse og omsorg ITS
GRAND BRANSJE FINALE - Bil båt bane  TID
plassering farge nr.
1 Volvo Viking (Volmax Hedmark) gul 2 1.06.27
2 Team Bilxtra (Jahre Motor Hamar) blå 1 1.06.73
3 Isebergs Bilia Personbil grønn 3 1.07.19
GRAND BRANSJE FINALE - Bygg og anlegg båt bane 
plassering farge nr.
1 Hedalm Bolig-dragen Bygg og anlegg blå 1 1.07.20
2 Arne Hansen Installasjon Bygg og anlegg grønn 3 1.07.84
3 Bolig Partner Bygg og anlegg gul 2 1.09.33
SEMIFINALER bransje båt bane  semi TID
plassering FIRMA/FORENING farge nr. nr.
1 B-vitaminene fra Sanderud (S. sykehus) Helse og omsorg sort 4 1 1.04.38
2 AT&T Business Norge IKT sort 1 2 1.04.44
3 Team Bilxtra (Jahre Motor Hamar) Bil gul 5 2 1.04.82
4 Hamar Politistasjon Politi grønn 6 1 1.04.90
5 Gazellene (Gaz Treningssenter) Helse og fitness blå 4 2 1.05.36
6 Jernet (Furnes-Hamjern SCC AS, avd. Hamjern) Metallindustri blå 3 1 1.05.44
7 Volvo Viking (Volmax Hedmark) Bil gul 5 1 1.05.52
8 Arne Hansen Installasjon Bygg og anlegg hvit 2 1 1.06.09
9 Isebergs Bilia Personbil Bil hvit 3 2 1.06.15
10 Jackpot (Røde Kors Automatene) Spill og underhold. rød 1 1 1.07.04
11 Bolig Partner Bygg og anlegg grønn 6 2 1.07.64
12 Scandic Hotel Hamar Hotel rød 2 2 1.08.33
INNLEDENDE HEAT bransje båt bane  heat TID
plassering FIRMA/FORENING farge nr. nr.
1 B-vitaminene fra Sanderud (S. sykehus) Helse og omsorg sort 3 13 1.06.50
2 AT&T Business Norge IKT gul 2 14 1.07.21
3 Gazellene (Gaz Treningssenter) Helse og fitness blå 1 14 1.07.73
4 Hamar Politistasjon Politi rød 1 6 1.07.95
5 Team Bilxtra (Jahre Motor Hamar) Bil gul 2 4 1.07.98
6 Arne Hansen Installasjon Bygg og anlegg sort 3 12 1.08.63
7 Volvo Viking (Volmax Hedmark) Bil rød 1 5 1.09.38
8 Isebergs Bilia Personbil Bil blå 1 4 1.09.66
9 Jackpot (Røde Kors Automatene) Spill og underhold. blå 1 9 1.09.88
10 Jernet (Furnes-Hamjern SCC AS, avd. Hamjern) Metallindustri rød 1 10 1.10.59
11 Scandic Hotel Hamar Hotel hvit 2 3 1.10.92
12 Bolig Partner Bygg og anlegg blå 1 11 1.11.23
13 Junior Chamber Hamar rød 1 15 1.11.24
14 Hias Gjenvinning Team Vann/Renovasjon sort 3 10 1.11.32
15 Ford Hamar (Midtstranda Bil) Bil grønn 3 4 1.11.37
16 Hedalm Bolig-dragen Bygg og anlegg gul 2 11 1.11.42
17 Hamar Arbeiderblad 1 Media rød 1 1 1.11.97
18 Hamar Brann og Politi Politi/Brann hvit 2 6 1.12.02
19 Kontorsenteret Handel hvit 2 15 1.12.28
20 Norsk Tipping 1 Spill og underhold. hvit 2 1 1.12.72
21 Maxi Storsenter Kjøpesenter blå 1 2 1.13.64
22 Brumunddal Handelsstandsforening Forening rød 1 8 1.13.92
23 Village People, covered by Torghjørnet Kjøpesenter grønn 3 2 1.15.60
24 The Kährs Team (Kährs Brumunddal) Bygg og anlegg grønn 3 11 1.16.58
25 Hamar Sentrumsforening Forening hvit 2 8 1.16.91
26 Norsk Tipping 2 Spill og underhold. grønn 3 9 1.17.10
27 Bautas Bygg og anlegg rød 1 12 1.17.13
28 ABB One Team Bygg og anlegg hvit 2 12 1.17.68
29 Securitas Verdi Sikkerhet sort 3 6 1.17.86
30 CC mart´n Hamar Kjøpesenter gul 2 2 1.17.92
31 Hamar Arbeiderblad 2 Media gul 2 9 1.18.24
32 GILDE-DRAGEN Næringsmiddel sort 3 3 1.18.70
33 Einar's svarte får (Hamar Kommune) Kommune sort 3 8 1.18.71
34 Statoil Hamar Olje og gass blå 1 7 1.19.70
35 Posten Logistikk Hamar Post/distribusjon gul 2 7 1.20.15
36 Klukstuen Helse og omsorg hvit 2 13 1.20.41
37 Hedmark Renovasjon & Resirkulering  Vann/Renovasjon hvit 2 10 1.20.43
38 Sparebank 1 Bank/forsikring grønn 3 7 1.20.79
39 First Hotel Victoria Hotel rød 1 3 1.23.42
40 Team Scania (Norsk Scania Hamar) Bil sort 3 5 1.27.46
41 Bravida Øst IKT grønn 3 14 1.53.44
42 fabelfolket (Fabelaktiv) Media sort 3 1 ITM
43 HOG Chapter Mjøsa (Harley-Davidson Mjøsa) Bil hvit 2 5 ITM
44 Helse Øst RHF Helse og omsorg rød 1 13 ITS
             
Resultatliste Dragebåtfestivalen Hamar 23. juni 2001
BEST IN SHOW
plassering
1 TVI-TVI (TVInnlandet)
2 CC Mart'n
3 Maxi Storsenter
KOSTYMEPRISER (ingen rangering)
Klukstuen Omsorgsenter
Hamar Sentrum
Eidsiva energi 
GRAND FINALE båt bane  TID
plassering farge nr.
1 Hamar Politi-idrettslag grønn 4 1.03.13
2 Hias (gjen)vinning team blå 3 1.04.32
3 Team Oliver Bil rød 1 1.04.80
4 Hamjern (Furnes-Hamjern SCC) hvit 2 1.05.82
5 Ford Hamar (Midtstranda Bil) sort 6 1.07.00
6 Brumundal Handelsstandforening gul 5 1.08.39
GRAND DAME FINALE båt bane  TID
plassering farge nr.
1 Maxi Storsenter blå 1 1.43.54
Show heat båt bane  TID
plassering farge nr.
1 Storhamar Dragons gul 2 1.10.68
2 HamKam grønn 1 1.10.89
SEMIFINALER båt bane  semi TID
plassering FIRMA/FORENING farge nr. nr.
1 Hamar Politi-idrettslag hvit 2 3 1.02.48
2 Hias (gjen)vinning team blå 3 3 1.03.98
3 Team Oliver Bil gul 2 2 1.04.99
4 Hamjern (Furnes-Hamjern SCC) hvit 2 1 1.06.43
5 Ford Hamar (Midtstranda Bil) grønn 1 2 1.06.89
6 Brumundal Handelsstandforening blå 3 1 1.07.29
7 Eidsiva energi  sort 3 2 1.07.67
8 Hamar Arbeiderblad 2 gul 2 4 1.07.84
9 Bravida Øst sort 3 4 1.08.55
10 Profilteam rød 1 1 1.08.72
11 Sophies Minde grønn 1 4 1.09.23
12 Crazy Reds (Røde Kors Automatene) rød 1 3 1.09.68
INNLEDENDE HEAT båt bane  heat TID
plassering FIRMA/FORENING farge nr. nr.
1 Hamar Politi-idrettslag hvit 2 7 1.05.15
2 Team Oliver Bil hvit 2 3 1.05.79
3 Hamjern (Furnes-Hamjern SCC) sort 3 6 1.06.43
4 Hias (gjen)vinning team grønn 1 6 1.06.91
5 Profilteam gul 2 6 1.06.95
6 Hamar Arbeiderblad 2 blå 3 9 1.07.81
7 Ford Hamar (Midtstranda Bil) blå 3 3 1.07.94
8 Sophies Minde hvit 2 9 1.08.08
9 Eidsiva energi  grønn 1 4 1.08.15
10 Crazy Reds (Røde Kors Automatene) rød 1 7 1.08.69
11 Brumundal Handelsstandforening blå 3 1 1.09.82
12 Bravida Øst gul 2 2 1.10.15
13 Heisand (Access) sort 3 2 1.10.73
14 Telenor Mobil grønn 1 2 1.11.14
15 Hedalm Anebyhus sort 3 8 1.11.64
16 Opel-Team (Elverum Auto Bilsalg) rød 1 3 1.11.72
17 Luft og Kjærlighet (Gunnar Karlsen) gul 2 4 1.11.84
18 K-Bank Hamar grønn 1 8 1.12.79
19 Gjensidige Nor gul 2 8 1.13.57
20 Harley-Davidsen Mjøsa sort 4 3 1.14.41
21 Klukstuen Omsorgsenter rød 1 9 1.14.92
22 Hamar Arbeiderblad 1 rød 1 1 1.15.72
23 Torghjørnet - Hjertespesialisten rød 1 5 1.16.64
24 Hamar Sentrum hvit 2 1 1.17.33
25 CC Mart'n hvit 2 5 1.17.56
26 TVI-TVI (TVInnlandet) sort 4 9 1.18.41
27 Maxi Storsenter, damelag blå 3 5 1.18.43