Informasjon om Dragebåtfestivalen i Drammen fredag 26. august 2016.

                                                                                        tilbake til hovedsiden Drammen

Dragebåtfestivalens hovedside på internett www.dragebat.no

 

Festivaldagen er en komplett dragebåtfestivaldag med avsluttende Grand Finaler og Best in Show.

 

 

PRISER (og BÅTKLASSER)

Prisen inkluderer deltakelse i opptoget og padling i dragebåter for inntil to 13-manns lag.

 

Inntil  2x13-manns lag  -

(av inntil 12 padlere og 1 trommeslager pr lag)

mixlag eller damelag

-

kr. 6900,- eks. mva.

 

 

ARRANGEMENTSTIDER

 

Lørdag, 26. august 2016.

 

Foreløpig tidsplan:

 

Start opptog

ca. kl. 17:00

Start innledende heat

ca. kl. 18:10

Utdeling ” Profilerings-, Show- og Kostyme-priser”

mellom heatene

Grand Dame Finale m/utdeling Sprekeste Damelag pokaler

ca. kl. 19:00

Premieutdeling ” Best in Show”         

ca. kl. 19:10

Start semifinaler

ca. kl. 19:20

Grand Finale m/premieutdeling Dragebåtmester

ca. kl. 20:00

 

 

Endelig tidsplan bestemmes av antall deltakende lag.

 

 

 

KONTAKTPERSON

 

Finn Borchgrevink

mobil   90179828

 

e-mail  info@dragebat.no

 Linda

mobil    91167386

 

           

Styrmenn er fra Oslo Dragebåtklubb. Funksjonærer er fra Byen Vår Drammen.

 

 

 

ETT ELLER TO LAG, SAMME PRIS

 

Deltakeravgiften er kr. 6.900,- eks. mva, og dere kan stille med inntil to 13-manns lag for den prisen.

 

Dvs at dere kan stille med to forskjellige lag (totalt inntil 26 personer) eller ha noen personer som padler i begge båtene. Velger dere den siste løsningen, og begge båtene kvalifiserer seg til semifinaler eller Grand Finale, kan dere få et bemanningsproblem ..... men dere rekrutterer lett noen ekstra personer fra andre lag som er slått ut (bare moro!).

 

Er dere to forskjellige lag kan dere starte i samme heat, men de fleste vil velge å starte i forskjellige heat slik at det ene laget kan være heiagjeng på land når det andre laget padler og omvendt. Har dere spørsmål, kontakt gjerne Finn på mobil 90179828.

 

Det er ikke slik at dere må ha 12 padlere ombord ellers kan dere ikke padle. Det kan være 10 padlere og det går like fort som med 12. Blir dere 8 padlere vil det nok gå litt ut over toppfarten, men det blir litt bedre plass, så de som padler kan lettere holde takten og få brukt fysikken sin.

 

KVALIFISERING TIL SEMI- OG GRAND FINALER

 

All kvalifisering til semifinaler og finaler går PÅ TID. Det er mulig å gå videre til semifinaler og finaler selv om dere ikke vinner deres innledende heat. Så uansett om dere vinner heatet eller ikke, stå på helt til mål! Det er tiden som teller! (Se ”LITT OM MÅLLINJEN” nederst).

 

Grand Finale. Det er de 12 lagene med best tid fra innledende heat som går til semifinalene. Det blir 4 semifinaler med 3 båter i hver semifinale. Til Grand Finale går de 6 lagene med best tid fra semifinalene. De tre beste lagene mottar sine Dragebåtmesterpremier i båtene umiddelbart etter finalen.

 

Grand Dame Finale. Det er de 6 damelagene som padler raskest i innledende heat som kommer til finalen.

 

 

 

BEST IN SHOW OG PROFILERINGS-, KOSTYME- OG SHOW-PRISER

 

Best in Show (1-2-3 plass) deles ut til lag som i løpet av festivalen profilerer sitt firma eller forening gjennom kreativt "tema" eller "link" til det firmaet eller foreningen representerer, har enkelt og selvkomponert kostyme, og som shower med glede, engasjement, morsomme slagord og sanger. Det vurderes også hvordan laget står på videre etter at opptoget er ferdig, frem til arrangementet nærmer seg premieutdeling.

Lagene som kjemper om plassering i Best in Show, bør ha alle de fire ovenfor nevnte elementene (profilering, kostyme, show og ”står på”) for å bli vurdert.

 

Profilerings-priser deles ut til lag med slående ”tema” eller ”link” til det firmaet eller forening det representerer.

Kostyme-priser deles ut til lag med spesielt gøyale eller fine kostymer.

Show-priser deles ut til lag med jublende og fengende showing.

Profilerings-, Kostyme- og Show-priser deles ut til lag som er gode på et eller flere av de ulike kriteriene (profilering, kostyme eller show), men som kanskje ikke har alle fire elementene for å bli vurdert til Best in Show premiene.

 

Det betyr ingenting om kostymet og andre effekter er brukt tidligere år eller at laget er premiert før. Det er derfor ikke noe i veien for å bruke ideer og effekter fra tidligere deltakelse og bygge videre på det i årets forsøk på å vinne Best in Show eller Profilerings-, Kostyme- og Showpriser.

 

Best in Show (1-2-3 plass) lagene mottar sine premier ved speakertårnet.

Denne premieutdelingen skjer etter innledende heat og Grand Dame Finale.

 

Profilerings-, Kostyme- og Show-priser deles ut ved speakertårnet.

Denne premieutdelingen skjer etter innledende heat.

 

Juryen har en vanskelig, men morsom oppgave under festivalen. Er dere på jakt etter Best in Show eller Profilerings-, Kostyme- og Showpriser, er det en forutsetning at dere synes på arrangementsområdet. Juryen kan ikke være alle steder på en gang.

 

 

MANNSKAPET I BÅTENE        

 

I 13-manns båtene kan det være inntil 12 padlere og 1 trommeslager.

 

Hvert mix-lag skal ha minimum 2 kvinner som padler ombord dersom de er 12 padlere. Mangler det kvinner kan de ikke erstattes av menn, men eventuelt kan disse to plassene stå tomme.

I damelagene skal alle padlerne være kvinner, men trommeslageren kan gjerne være mann!

 

Arrangøren holder styrmannen. Arrangøren kan, dersom sikkerhetsmessige grunner tilsier det, redusere antall personer i båtene uten forvarsel.

 

”Vektskjema” er et skjema for plassering av mannskapet i dragebåten. Skjemaet er til intern bruk i laget og det skal ikke sendes inn til arrangøren. Angående plassering av mannskapet – les de nyttige tipsene i avsnittet ”Mannskapet” på siden Padling (under ”Hva er Dragebåtfestivalen?) på festivalens nettside.

 

 

OPPTOGETS RUTE

 

Fremmøtetid er ca 15 minutter før start opptog - altså fredag ca kl. 16:45 !!

 

Opptoget starter med å gå over Bragernes Torg ca. kl. 17:00 !

 

De fra arrangøren som leder opptoget ser gjerne at vi har et korps eller lignende først i opptoget. Hvis et deltakende lag har det som en del av sitt opplegg i toget, så går de først i opptoget. Startstedet for opptoget og hvor lagene stiller opp før opptoget kan bli endret noe avhangig av andre arrangementer under Elvefesten. Lagene får beskjed om oppstillingssted og opptogsstart når vi nærmer oss festivalen.

 

Opptogets rute er over Bragernes Torg, opp Øvre Strandgate til Ypsilon brua. Kjøretøyer og lignende kan ikke være med over Ypsilon brua, så de må ta farvel med opptoget her. Alle deltakerne i opptoget går over Ypsilon brua, runder torget og går ned grusgangen langs elva til Tulipanparken.

 

Opptogsruten tar ca. 60 minutter eller noe mer.

 

Se menyen ”arenakart” for skisse over opptogsrute, padlebane, mottak- og ombordstigningsområde og serveringsområdet.

 

Lagene som starter i det første innledende heatet, må stille opp foran i opptoget, men ikke nødvendigvis helt fremst.  (Heatrekkefølgen står i startlisten som tilsendes ca. en uke før festivalen). Et firma/forening som stiller med flere lag går samlet i opptoget.

 

 

OPPTOGET

 

I opptoget kan hele bedriften/organisasjonen delta. Det meste tillates av sprelske påfunn i positiv ånd for å profilere seg og underholde publikum.

 

Eventuelle lydanlegg i opptoget må ikke overdøve innslagene fra de andre deltakerne.

 

Hvis det skal benyttes kjøretøy i opptoget, skal dette godkjennes i god tid før arrangementet. Henvendelse gjøres til Finn (e-mail: info@dragebat.no). Selvkomponerte "kjøretøy", personbiler, veteranvogner, traktor m/henger o.l. vil mest sannsynlig bli godkjent. Store lastebiler, semi-trailere og andre store kjøretøyer vil ikke bli godkjent av hensyn til tilskuernes og deltakernes sikkerhet.

Den som har med kjøretøy i opptoget skal sørge for 1 vakt ved hvert hjul.

 

Festivalarrangøren har intet ansvar for det lagene tar med seg i opptoget eller de skader dette kan påføre deltakere og tilskuere eller andre ting i omgivelsene. Det er opp til deltakerne selv å vurdere om det man tar med seg er skikket til å delta i et stort opptog i et bysentrum. Det er tusenvis av tilskuere (mange små barn) på begge sider og mange andre støyende deltakere med i opptoget.

 

Publikum, politiet, festivalarrangøren og dere som er festivaldeltakere ønsker IKKE å se alkoholholdig drikke i opptoget. Det er faktisk helt unødvendig for å ha det gøy i opptoget og mye bedre profilering av dere, firmaet og festivalen. Ifølge norsk lov er det ikke tillatt å nyte alkohol på offentlig sted og politiet vil være tilstede for å se til at dette overholdes. Vi håper alle deltakere respekterer dette.

 

Lag med deltakere som åpenlyst drikker alkohol i opptoget kan miste muligheten til å premieres i Best in Show og i de andre kategoriene. Hvis laget ikke retter seg etter tilsnakk fra arrangøren kan laget diskvalifiseres fra videre deltakelse i konkurransene.

 

 

FREMMØTE VED MOTTAK

 

De lagene som starter i det første innledende heatet må gå direkte til mottak (se ”arenakart”) når opptoget ankommer Tulipanparken.

 

De lagene som skal starte senere må møte ved mottak på det tidspunkt som fremgår av tidsskjemaet på startlisten (ca. 20 min før start i sitt innledende heat).

 

Lagene må ha en leder som er ansvarlig for at alle deltakere er på plass til rett tid. Hvis ikke må laget sendes av gårde i båten med det antall som er møtt frem. Lagets leder må ha med tilsendt startliste. På ombordstigningsområdet får alle på laget flytevest og padleåre. På brygga ved båten møter dere styrmannen som gir flere instruksjoner og nyttige tips. Styrmennene er fra en dragebåtklubb som styrer og padler dragebåter til daglig. Hør på det de sier!

 

 

MEDALJER OG LAGFOTO

 

Når laget er kommet på land ved ombordstigningsområdet etter padlingen, mottar alle medaljer og stiller opp for lagbilde. Det tas også action bilde av laget ombord i båten. Lagbilder og actionbilder samt bilder fra opptoget tas digitalt. Alle bildene legges ut på våre nettsider til fri benyttelse, uken etter festivalen.

 

 

 

 

 

 

 

SKRYTELAPP

 

Alle deltakende lag bør skrive en KORT "skrytelapp" som en gøyal presentasjon av det firmaet eller foreningen representerer. Maks 5 linjer med snert i! Skriv tydelig og husk å merke lappen med firmanavn slik at speaker ser hvilket lag det er.

 

Skrytelappen vil bli lest opp av speaker når laget defilerer i båten opp til start. Dersom dere ønsker å gjøre mer ut av "skrytelappen", som å spille den av over speakersystemet, kan dere kontakte Finn og han vi formidle kontakt til Jens Aas som har ansvar for lydanlegg og speakertjenesten.

 

Skrytelappen sendes til Finn (e-mail: info@dragebat.no ) i god tid før arrangementet. Skrytelappen kan også leveres i speakertårnet ved målteltet med en gang dere er ferdige med opptoget.

 

 

SIKKERHET

 

Til stede på arrangementet er dykkere fra Røde Kors i lettbåt.

 

Det er et krav til alle deltakere at de benytter våre flytevester ombord i båten. (Vesten kan tas på under evt. kostyme).

 

Arrangøren kan, dersom sikkerhetsmessige grunner tilsier det, redusere antall personer i båtene uten forvarsel.

 

 

PÅMELDTE PR. I DAG

 

Skriftlig påmeldte lag fra firmaer, organisasjoner og vennegjenger legges fortløpende inn på festivalens nettsider.

 

 

STARTLISTE

 

Preliminær startliste legges ut på festivalens nettsider ca. to uker før festivalen. Det er da mulig å melde inn ønsker om endringer; det kan f.eks. være å endre navn på lagene.

Bruk e-post adressen: info@dragebat.no

 

Endelig startliste legges ut på festivalens nettsider og blir postlagt til alle deltakere noen dager før festivalen.

 

 

PREMIERING

 

Under festivalen:

Dragebåtmedaljer deles ut til de 13 personene i båten.

Dragebåtmester-pokalene deles ut til 1-2-3 plass i Grand Finale.

Sprekeste Damelag-pokalen deles ut til 1-2-3 plass i Grand Dame Finale.

Profilerings-, Kostyme- og Show-priser deles ut til de lagene som fyller de tilhørende kriteriene.

Best in Show-pokaler deles ut til 1-2-3 plass i Best in Show.

 

Før festivalen:

Alle deltakere (både padlere, heiagjeng og andre som er med) får Dragebåtdiplom tilsendt. Siden vi nå sender ut diplomer før festivalen, kan dere velge når dere vil dele dem ut.

 

 

DRAGEBÅTPINS

 

Dragebåtpin’en har dragehodet fra festivalens elleville logotegning som motiv. Bilde av dragebåtpin’en ligger inne på festivalens nettsider. Prisen er kr. 8,- eks. mva pr. pin. Bestillingsskjema ligger inne på nettsidene. Pins tilsendes i forkant av festivalen.

 

 

LITT OM MÅLLINJEN

 

Mållinjen er mellom to faste punkter, ett utenfor målteltet og ett på land på motsatt side av Drammenselva. Det er ikke mulig å ”streke opp” mållinjen på vannet. Derfor er det lagt ut to hvite bøyer ørlite forbi mållinjen, slik at vi skal være sikre på at lag som stopper å padle når dragehodet på båten er ved bøyene, helt sikkert har passert mållinjen. Bøyene vil drive litt med strøm og vind og de er derfor kun å regne som en markering av linjen, ikke den eksakte linjen.

 

Tidtakerne i målbua stopper klokken i det dragehodet på båten krysser mållinjen. Derfor kan lag som gir seg før de hvite bøyene fort få en ”urimelig” svak tid. Stopp derfor ikke å padle før de som sitter helt fremst i båten har passert de hvite bøyene. Dersom en båt "knekker hodet" og laget må padle uten hode på båten, vil starter passe på å legge båten opp ved startlinjen slik at baugen på båten er på linje med de andre båtenes hode og tidtaker ta tiden på båten i det baugen passerer mållinjen. Forhåpentligvis mister ingen hodet ...!

 

 

ARRANGEMENTSARENAEN

 

Padlebanen har start rett på nordsiden av Bybrua (ved vannskulpturen med kloden) og mål rett ut for Gjensidige bygget. Mottaks- og ombordstigningsområdet er på elvebredden like ved.

Sjekk ”arenakart” på nettsidene.