Informasjon om Dragebåtfestivalen i Bergen lørdag 1. juni 2013.

Tilbake til hovedsiden Bergen

 

 

Festivaldagen er en komplett dragebåtfestivaldag med avsluttende Grand Finale og Best in Show.

 

Det er ikke et felles opptog eller parade før padlingen der alle deltakere går samlet, slik det var tidligere.

 

Deltakende foretak, firmaer eller organisasjoner kan paradere til Zachariasbryggen på det tidspunkt som passer dem i forhold til hvor mye show de ønsker å vise før padlingen starter og når de skal møte opp for å padle innledende heat. Hvor de ønsker å starte sin parade fra velger de selv ut fra hvor i byen de er lokalisert eller hvor det passer å samles før festivalen. Det vil være en egen scene ved Zachariasbryggen som kan benyttes av deltakerne. Se mer informasjon om egen parade nedenfor.

 

 

KONTAKTPERSONER

 

Dan Aagotnes, Zachariasbryggen

mobil: 9099 7677

e-mail: dan@zb.no

nettside: www.zb.no

Jarle Jokiel

mobil: 9160 4914

e-mail: jarle@360vest.no

Finn Borchgrevink, Dragebåt

mobil: 9017 9828

 Teknisk ansvar Dragebåt

e-mail: info@dragebat.no

nettside: www.dragebat.no

 

 

BÅTKLASSE

 

            Mix lag med ;

Til sammen maksimalt 12 padlere og 1 trommeslager om bord i båten (i tillegg er det en styrmann i båten som arrangøren stiller). Det er 12 padleplasser i båten. Et mix-lag kan ikke fylle padleplassene med flere enn 10 menn. Flere padleplasser kan stå tomme dersom dere ikke har nok padlere, eller mangler damer som padler. Det er ingen begrensning på hvor mange damer som padler i båten (dog bare plass til totalt 12 padlepersoner i båten). Siden padleplassene i båten er laget slik at det sitter to og to ved siden av hverandre (dvs. 6 ”par” etter hverandre), er det viktig at antall padlere i båten er et partall. Hvis ikke blir båten liggende skjevt i vannet. Trommeslageren kan være kvinne eller mann. Styrmannen er fra arrangøren og vil være en kvinne eller mann fra en dragebåtklubb som driver dragebåtpadling som idrett. Trommeslageren og styrmannen sitt kjønn, har altså ingen innvirkning på padleplassene i båten.

 

 

PRIS FOR DELTAKELSE

 

Prisen inkluderer deltakelse i padling i dragebåt, reservert bord, middag (egen dragebåtmeny) for 13 personer på Zachariasbryggen.

 

kr. 17.500,- eks. mva.

 

Ved behov for flere enn 13 personer ved reservert bord, må bestilling av ekstra plasser gjøres direkte med kontaktperson på Zachariasbryggen.

 

 

PÅMELDING og reservasjon av bord på Zachariasbryggen.

 

Påmelding til Dragebåtfestivalen skjer via Dragebåtfestivalens nettsider, www.dragebat.no eller Zachariasbryggens nettsider, www.zb.no. Det er et eget skjema for ”Påmelding”. Fyll ut og send inn, så blir påmeldingen registrert og dere mottar en bekreftelse via e-post. Det er kun 33 lag som kan starte i 2013. Et foretak, firma eller organisasjon kan delta med flere lag. Hvis påmeldingen for 2013 er fulltegnet, vil det være mulig å meddele sin interesse for deltakelse i 2014.

 

Reservasjon av bord gjøres kun direkte med Zachariasbryggen. Ta kontakt med Dan og dere finner frem til den best mulige løsningen. Mange vil nok ønske å ta middagen etter den siste finalen er padlet, men er det ønskelig med middag tidligere, vil vi gjerne få det til.

 

 

ARRANGEMENTSTIDER

 

Lørdag 1. juni.

 

Foreløpig tidsplan:

 

Lørdag 1. juni

Arrangementsområdet åpnes for deltakere

    

     kl.  14.00

Start innledende heat

 

     kl.  15.45

Start premieutdeling diverse priser

 

ca. kl. 16.30

Premieutdeling “Best in Show”

 

ca. kl. 17.00

Start semifinaler

 

ca. kl. 16.30

Grand Finale m/premieutdeling Dragebåtmester

 

ca. kl. 17.30

 

 

 

Endelig tidsplan bestemmes av antall deltakende lag;

totalt maksimalt 33 lag.

 

 

                                                                      

 

SAMARBEIDSPARTNERE

 

Arrangementsområde:

Zachariasbryggen, Bergen kommune og

Bergen og Omland Havnevesen

 

 

 

 

 

Teknisk arrangør:

Dragebåtfestival AS, Laksevåg Kajakklubb og Fana Kajakklubb

 

 

 

 

 

 

SHOWPREMIERING

 

Best in Show pokaler (1-2-3 plass) deles ut til lag som i løpet av festivalen profilerer sitt foretak, firma eller forening gjennom kreativt "tema" eller profil i forhold til det firmaet eller foreningen representerer, har enkelt og selvkomponert kostyme, og som shower med glede, engasjement, morsomme slagord og sanger eller andre sprell. Lagene som kjemper om plassering i Best in Show, må være gode på både show, kostyme og profil elementene for å kunne ta hjem en Best in Show pris.

 

Ikke alle kan, ønsker eller makter å være gode på alle elementene i en Best in Show pris. Derfor deler vi ut pokaler til lag som show’er godt eller har en fin profil eller artige kostymer. Profilerings-priser deles ut til lag med slående ”tema” eller ”link” til det firmaet eller organisasjonen representerer. Kostyme-priser deles ut til lag med spesielt gøyale eller fine kostymer. Show-priser deles ut til lag med jublende og fengende show, sprell og moro. Det er ingen rangering (1, 2, 3 eller 4 plass) i disse prisene. Det kan gjerne bli slik at ett lag mottar både en kostyme-pris og en show-pris, dersom de er gode på begge deler.

 

Det betyr ingenting om kostymet etc. er brukt tidligere år eller at laget er premiert før. Det er derfor ikke noe i veien for å bruke ideer og effekter fra tidligere deltakelse og bygge videre på det i årets forsøk på å vinne Best in Show eller andre priser.

 

Best in Show (1-2-3 plass) lagene mottar sine premier på scenen ved Zachariasbryggen.

Denne premieutdelingen skjer umiddelbart etter at innledende heat er avsluttet.

                                                                                                          

Profilerings-, Kostyme- og Show-priser deles ut til lagene på scenen ved Zachariasbryggen.

Denne premieutdelingen starter umiddelbart etter siste innledende heat, og fortsetter om nødvendig innimellom semifinaler og finaler.

 

Scenen ved Zachariasbryggen er til for deltakende lag. Den er til benyttelse for show, sang og moro.

 

Juryen har en vanskelig, men morsom oppgave under festivalen. Er dere på jakt etter Best in Show eller andre priser, er det en forutsetning at dere synes på arrangementsområdet. Juryen kan ikke være alle steder på en gang.

 

 

 

FREMMØTE VED MOTTAK

 

På startlisten står det et tidspunkt for oppmøte ved mottak. På det klokkeslettet må alle som skal padle på laget og trommeslageren være møtt fram ved skiltet ”MOTTAK” på Zachariasbryggen. Fra mottak blir laget sluppet inn på ombordstigningsområdet. Der er det flytevester til alle og padleårer. Alle om bord skal ha på seg en flytevest hver. Den kan gjerne tas på under et kostyme, men husk å ta den av igjen etter padlingen. Trommestikker ligger i båtene og i en boks på samme sted som vester og årer.

 

Når vester er på og årer eller trommestikker er i hendene, slippes dere ned på flytebryggene. Der ligger det en dragebåt, og en styrmann venter på dere. Dragebåten skal ha den samme fargen som dere er satt opp med i startlisten. At dere kommer i båten med riktig båtfarge er avgjørende for at dere får riktig tid, plassering og kommentering fra speaker.

 

På startlisten er det også et tidspunkt for når startskuddet går i det heatet laget deres skal padle i. Vi beregner 20 minutter fra dere slippes inn ved mottak til dere er på startstreken, klare til full innsats mot to andre lag.

 

 

LAGLEDER og mannskapet

 

Lagene må ha en leder som er ansvarlig for at alle deltakere er på plass ved mottak til rett tid for innledende heat, semifinaler og finale. Hvis ikke hele laget er på plass, må laget sendes av gårde i båten med det antall som er møtt frem. Lagets leder må ha med tilsendt startliste. Lagets leder må følge med på resultattavlen inne på Zachariasbryggen. Ligger laget an til å komme til semifinaler og Grand Finale må alle på laget møte ved mottak til rett tid.

 

Mange av dere har benyttet ”skjemaet” for plassering av mannskapet i båten. Det er bra. Det kan likevel være styrmannen har ønsker eller gode råd til plasseringen ombord og da forventer vi at dere lytter og tar hensyn – styrmannens råd er basert på lang erfaring og ment for å oppnå best mulig resultat for dere.

 

Arrangøren kan, dersom sikkerhetsmessige grunner tilsier det, redusere antall personer i båtene uten forvarsel.

 

”Vektskjema”, som ligger på www.dragebat.no, er et skjema for plassering av mannskapet i dragebåten. Det er for intern bruk i laget og skal ikke sendes inn til arrangør.  Angående plassering – les de nyttige tipsene under ”Hva er dragebåtfestivalen?” på festivalens nettside.

 

 

KVALIFISERING TIL SEMI- OG GRAND FINALER

 

All kvalifisering til semifinaler og grand finaler går PÅ TID. Det er mulig å gå videre til semifinaler og finaler selv om dere ikke vinner deres innledende heat. Stå på helt til mål hvis dere ønsker å gå videre, uansett! (Se ”LITT OM MÅLLINJEN” nederst).

           

Grand Finale og semifinaler. De 12 lagene med best tid fra innledende heat går til semifinalene. Det blir 4 semifinaler med 3 båter i hver semifinale. Til Grand Finale går de 6 lagene med best tid fra semifinalene. Plassering nr 4 – 6 får en premie mens de fortsatt er i båten rett etter finalen. De tre beste lagene mottar sine Dragebåtmester-pokaler på scenen ved Zachariasbryggen umiddelbart etter finalen.

 

 

EGNE PARADER

 

Deltakende foretak, firmaer eller organisasjoner kan paradere til Zachariasbryggen på det tidspunkt som passer dem i forhold til hvor mye show de ønsker å vise før padlingen starter og når de skal møte opp for å padle innledende heat. Hvor dere ønsker å starte paraden fra velger dere selv ut fra hvor i byen dere eventuelt er lokalisert eller hvor det passer dere å samles før festivalen.

 

I en slik ”egen parade” kan hele bedriften/organisasjonen delta. Paraden er deltakernes eget ansvar. Det er opp til deltakerne selv å vurdere om det man tar med seg og gjør i en egen parade er egnet i et bysentrum. En egen parade skal være en god og positiv profil av foretaket, firmaet eller organisasjonen og menneskene i den. En parade skal være til glede, positiv undring og underholdning for alle i dens vei. Det vil være tilskuere i alle aldere, også barn.

 

Ta hensyn hvis evt kjøretøyer tas i bruk og lydanlegg mht støynivå. Selvkomponerte "kjøretøy", personbiler, veteranvogner, traktor m/henger o.l. vil mest sannsynlig være til glede for publikum, men kjøretøyer kan gi problemer i forhold til fremkommelighet. Lastebiler, trailere og andre store kjøretøyer er ikke moro og bør ikke benyttes. Vil dere benytte et kjøretøy bør dere vurdere 1 vakt ved hvert hjul.

 

Festivalarrangøren har intet ansvar for det lagene tar med seg i en egen parade eller de skader dette kan påføre deltakere og tilskuere eller andre ting i omgivelsene.

 

Publikum, politiet, festivalarrangøren og dere som er festivaldeltakere ønsker IKKE å se alkoholholdig drikke i egne parader. Det er faktisk helt unødvendig for å ha det gøy og mye bedre profilering av dere og firmaet. Ifølge norsk lov er det ikke tillatt å nyte alkohol på offentlig sted. Vi håper alle deltakere respekterer dette.

 

Lag med deltakere som åpenlyst drikker alkohol på offentlig sted kan miste muligheten til å premieres i Best in Show og i de andre kategoriene. Hvis laget ikke retter seg etter tilsnakk fra arrangøren kan laget diskvalifiseres fra videre deltakelse i konkurransene, herunder å nektes adgang til båtene.

 

 

SKRYTELAPP

 

Alle deltakende lag bør skrive en KORT "skrytelapp" som en gøyal presentasjon av det foretaket, firmaet eller organisasjonen representerer. Maks 5 linjer med snert i! Skriv tydelig og husk å merke lappen med firmanavn og HEAT NR slik at speaker ser hvilket lag det er.

 

Skrytelappen vil bli lest opp av speaker når laget padler i båten fra Zachariasbryggen opp til start.

 

Skrytelappen sendes til kontaktperson (dan@zb.no) på Zachariasbryggen før arrangementet dvs fredag 31.mai. Skrytelappen kan i nødsfall også leveres til speaker ved mål/sekretariatet med en gang dere ankommer Zachariasbryggen.

 

 

MEDALJER og LAGFOTO

 

Etter padlingen i innledende heat mottar alle på laget medaljer og stiller opp for lagbilde. Det skjer på et eget sted inne på Zachariasbryggen.

 

 

SKILT foran på dragebåten

 

Vi selger hvite skilt til å sette foran på dragebåten. Deltakende lag dekorerer selv sine skilt med firmanavn/navn og evt. logo. Skiltet synliggjør laget for publikum og arrangør. Bestilling på www.dragebat.no eller info@dragebat.no.

 

 

PÅMELDTE PR. I DAG

 

Skriftlig påmeldte lag legges fortløpende inn på festivalens nettsider.

 

 

STARTLISTE

 

Preliminær startliste legges ut på festivalens nettsider ca. to uker før festivalen. Dersom festivalen er fulltegnet med 33 lag tidligere, kommer preliminær startliste ut tidligere og dere får beskjed pr e-post.

 

Hvis dere har spesielle ønsker om motstandere i innledende heat, følg med på ”påmeldte pr i dag” og meld fra om ønsker til info@dragebat.no så tidlig som mulig.

 

Etter at preliminær startliste er lagt ut er det mulig å melde inn ønsker om endringer. Det kan være å endre navn på laget, hvem dere vil padle mot i innledende heat og om dere ønsker et annet starttidspunkt, men det er ikke sikkert vi kan imøtekomme alle ønsker om endringer så sent i prosessen.

 

Endelig startliste legges ut på festivalens nettsider onsdag eller torsdag i festivaluken, og deltakende lags kontaktpersoner får melding pr e-post.

 

 

PREMIERING

 

Under festivalen:

Dragebåtmedaljer deles ut til de 13 personene i båten.

Dragebåtmester-pokalene deles ut til 1-2-3 plass i Grand Finale.

Grand Finale pokalene deles ut til 4-5-6 plass i Grand Finale.

Profilerings-, Kostyme- og Show-priser deles ut til de lagene som fyller de tilhørende kriteriene.

Best in Show-pokaler deles ut til 1-2-3 plass i Best in Show.

 

Etter festivalen:

Alle deltakere lag får Dragebåtdiplomer tilsendt. De er ment til både padlere, heiagjeng og andre som var med. Vi sender automatisk ut ca 16-18 diplomer til hvert lag, men dere kan få så mange diplomer dere vil. Det er bare å melde inn ønsket antall til info@dragebat.no.

 

 

DRAGEPINS

 

Dragebåtpinsen har dragehodet fra festivalens elleville logotegning som motiv. Bilde av dragebåtpinsen ligger inne på festivalens nettsider. Prisen er kr. 8,- eks. mva pr. pin. Bestillingsskjema ligger inne på nettsidene. Pins tilsendes i forkant av festivalen.

 

           

LITT OM MÅLLINJEN

 

Mållinjen er mellom to faste punkter, ett i ”mål/sekretariatet” på Zachen/Torgutstikkeren og ett på motstående side. Det er ikke mulig å ”streke opp” mållinjen på vannet. Derfor er det lagt ut to hvite bøyer ørlite forbi mållinjen, slik at vi skal være sikre på at lag som stopper å padle når dragehodet på båten er ved bøyene, helt sikkert har passert mållinjen. Bøyene vil drive litt med strøm og vind og de er derfor kun å regne som en markering av linjen, ikke den eksakte linjen.

 

Tidtakerne i målbua stopper klokken i det dragehodet på båten krysser mållinjen. Derfor kan lag som gir seg før de hvite bøyene fort få en ”urimelig” svak tid. Stopp derfor ikke å padle før de som sitter helt fremst i båten har passert de hvite bøyene. Stoppstrekningen etter mållinjen vil være relativt kort, så laget må bremse farten i båten (sette årene i vannet) rett etter målpassering!