Premiering

Det premieres i to kategorier i en Dragebåtfestival. Det er Best in Show og Dragebåtmester.

Best in Show bedømmes av en jury. I vurderingen blir det bl.a. lagt vekt på glede og engasjement, enkelt og selvkomponert kostyme, kreativt "tema" eller "link" til det firmaet eller foreningen representerer, morsomme slagord og sanger, effekter i opptog, på vannet og på land, og at deltakerne står på til "siste slutt". Juryen kan ikke være alle steder på en gang, så det er lurt å utfolde seg på arenaen, langs kaien, kanalen eller bryggen der padlingen skjer. Lagene som kjemper om plassering i Best in Show, må ha alle de fire ovenfornevnte elementene (profilering, kostyme, show og "står på") for å bli vurdert.

Det deles ut første, andre og tredje plass i Best in Show. Pokalene deles ut på en scene på land eller i dragebåtene ved målområdet mot slutten av festivalen.

Det deles også ut Profilerings-, Kostyme- og Show-priser til lag som er gode på et eller flere av de ulike kriteriene (profilering, kostyme eller show), men som ikke har alle fire elementene til å bli vurdert til Best in Show premiene.

Dragebåtmester kåres i Grand Finale. Det deles ut store pokaler for første, andre og tredje plass. I tillegg får de andre lagene i finalen en mindre pokal. Pokalene deles ut rett etter finalene er padlet, på vannet ved målområdet eller en scene på land. Målfoto avgjør ofte finalene - så jevnt og spennende er det!

I Grand Dame Finale er det også pokaler til første, andre og tredjeplass, og en mindre pokal til de andre lagene i finalen.

Alle ombord i dragebåten mottar medalje etter at laget har padlet innledende heat. Dvs at alle lag får medaljer.

Alle deltakere, ikke bare de som padlet og trommet, men hele heiagjengen og andre som var med får tilsendt et dragebåtdiplom etter festivalen. Det er signert Qu Yuan og vår olympiske mester i padling, Knut Holmann.

Og så kan det jo vanke en og annen pokal eller premie utenom dette på enkelte festivaler ......

likk her