Ta vare på minnene og erfaringene!

I rimelig tid etter festivalen bør "kjerne"-gjengen møtes. Hva gikk bra og hva kan gjøres bedre. Dere tok vel vare på idéer som kom underveis? Ta vare på effekter og annet som kan brukes igjen - kanskje i en annen by også?

Fikk dere impulser fra andre lag som deltok? Notér.

Hva kan gjøres bedre på padlingen. Var det forskjell på tørrtrening og våt action?

Mange ønsker sikkert en samling for å minnes og le godt. Det er en fin anledning til å dele ut diplomer. Visning av et slideshow med bilder nedlastet fra nettsiden, er garantert suksess. Og bilder vil sikkert flere ha kopier av. Og noen bør gi en STOR takk til ildsjelene!

Hva kan dere gjøre bedre neste år!!??