Dragebåtfestivalen i Trondheim

 


 Ffra Dragebåtfestivalen 2004 

 

Det vil ikke bli arrangert Dragebåtfestival i Trondheim lenger! 

 

 

Trondheim 
 

Program:
Opptog kl. 15.00
Padling kl. 15.45 til kl .19.00
Opptog:
Torvet - Kongens gate - Nordre gate - Fjordgata - Jernbanebrua - Fosenkaia.

Padling:
På Kanalen mellom Jernbanebrua

og Ravnkloa.

Teknisk arrangør: 
Fru Inger på
Fosenkaia

telefon   73 51 60 71

fax         73 51 60 72
Kontaktperson:
Morten Fjeldsaunet 
mobil   91 51 50 69
Send evt. en mail til 
info@dragebat.no